Hoppa fram till innehållet

Ökning av dataset

Dataset - aktivitet per vecka

Ökning av dataset i specifik kategori

Mest visade dataset

Nyligen uppdaterade datamängder

  • Vikar och sund (Östersjön)

    Skiktet är baserat på en GIS-analys som avgränsar skyddade och relativt grunda havsvikar. Objekten i skiktet är potentiellt Stora grunda vikar och sund (1160) enligt...
  • Arters utbredning, rapportering enligt art- och habitat direktivet

    Species Distribution beskriver förekomsten av arter listade i habitatdirektivet (EEG 92/443 annex 2, 4 och 5). Förekomsten är representerad i ett rutnät om 10 X 10 km och...
  • Skär i Östersjön (Gotlands län)

    Skiktet är baserat på en GIS-analys som avgränsar exponerade öar utan skog i Östersjön och omkringliggande havsområde inom 200 meter ned till maximalt 6 meters djup. Objekten i...

Nyheter

Kurs - publicera mina öppna data! 8 juni 2016

Har din myndighet eller kommun öppna data? På denna kurs lär du dig hur man beskriver en datakälla så att den blir publicerad på öppnadata.se. Kursen är till för organisationer...
Läs mer…

Kurs - publicera mina öppna data! 20 maj 2016

Har din myndighet eller kommun öppna data? På denna kurs lär du dig hur man beskriver en datakälla så att den blir publicerad på öppnadata.se. Kursen är till för organisationer...
Läs mer…

Forum öppna data no. 9

Tid och plats 20 maj 2016, 13:00-16:00 Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm Beskrivning Forum öppna data lyfter upp trender, vad som görs och diskuterar vad som behöver...
Läs mer…